Domovní řád

1. V apartmánech může bydlet pouze podnájemce (dále jen „host”), který je k bydlení přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

2. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 16:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud provoz apartmánu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

3. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

4. Za bydlení a s ním související poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu.

5. V apartmánu a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

6. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody či újmy způsobené jejich provozem.

7. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč odpovědné osobě.

8. Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit jejich výměnu v hodnotě 500,-Kč.

9. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech apartmánu i v jeho venkovní části.

10. Za škody či újmy způsobené na majetku nájemce odpovídá host v plném rozsahu.

11. Malá domácí zvířata mohou bydlet v prostorách apartmánu jen se souhlasem nájemce:

  • Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v prostorech celého apartmánu (včetně zahrady) bez dozoru svého majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení pro hosty – musí mít svůj pelech.
  • Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat.
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 7:00 hod.

12. Kouření je v prostorách apartmánů zakázáno.

13. Každý host je povinen dodržovat tento domovní řád i požární řád, který je vyvěšený ve společných prostorách předmětu podnájmu. V případě, že host poruší domovní řád, má nájemce právo ukončit podnájem hosta včetně jeho doprovázejících osob bez náhrady, a to bezprostředně po zjištění takového porušení.

Storno poplatky

V případě odstoupení od smlouvy, resp. zrušení předchozí závazné rezervace či potvrzené objednávky, bude účtován nájemcem hostu storno poplatek ve výši:

  • 14-8 dnů před počátkem podnájmu 40 % z celkové ceny podnájmu,
  • 7-4 dny před počátkem podnájmu 60 % z celkové ceny podnájmu,
  • 3-2 dny před počátkem podnájmu 80 % z celkové ceny podnájmu,
  • 1 den a méně před počátkem podnájmu 100% z celkové ceny podnájmu.

Tento domovní řád byl schválen dne 26.1.2021 a je účinný od 27.1.2021.

Přihlaste se k odběru novinek
a získejte 3% slevu.

Zůstaňte s námi v kontaktu. Náš newsletter Vám bude pravidelně přinášet: